21/12/10

OFERTA PER ELS ASSOCIATS AJEG.


EDITORIAL L'EMPORDA SL
Avda Salvador Dalí, 79 * 17600 FIGUERES *
TEL +34 972 51 07 15 * FAX +34 972 67 36 61  *

Oferta per a no subscriptors:
Els oferim una subscripció per a tot 2011 al preu de 80 euros (La normal val 90).


Oferta vàlida només per a nous subscriptors o amb una baixa superior als tres anys. Han d’identificar-se com a membres de l’AJEG
http://www.emporda.info/