3/12/10

els nostres associats "TAX" informen:


Client i assessor, millorem el model de relació?


Internet ha deixat de ser un simple mitjà d’informació per convertir-se en un mitjà per la interacció de moltes organitzacions i usuaris, a la vegada que ha facilitat la seva utilització com a eina indispensable o complementària per ampliar els serveis de moltes empreses als seus clients finals.

En aquesta línia, en un entorn cada vegada més competitiu, les assessories d’empreses que ens caracteritzem per oferir un servei intangible, tenim el deure d’incorporar la innovació tant en els serveis como en la forma en què s’ofereixen. A la prestació dels serveis als clients, la innovació ha de consistir en detectar i oferir nous serveis, així com la forma d’oferir-los, sobretot en un entorn de crisi econòmica.

El sector de l’assessoria es caracteritza per ser un sector tradicional on la relació entre l’assessor i el client es basa en la confiança i el tracte directe. I entenem que aquest ha de seguir així perquè és el que dóna valor afegit a la nostra feina, la d’assessor d’empresa. Però… reflexioni un instant, creu interessant tenir accés a un portal de client a Internet, semblant al de la banca on line, on vostè accedeixi a totes les nòmines, contractes, i impostos de la seva empresa? I comunicar les altes i baixes dels seus treballadors amb un sol clic?

Oportunitats de compra d'empreses

Moltes companyies que entren en concurs, o estan a punt de fer-ho, ho fan per problemes de liquiditat, tot i tenir un negoci més o menys sòlid que podem adquirir com a unitat de negoci, si no aconsegueixen arribar a un acord amb els seus creditors i entren en liquidació.

Avantatges

Major poder de negociació del comprador.
El preu transaccional serà inferior a causa del risc que assumeix el potencial comprador.
Possibilitat d’obtenir descomptes molt considerables especialment si s’assumeix part o la totalitat de la plantilla, el cost teòric d’indemnització de la qual es pren directament com menor preu.
Possibilitat d’adquirir negocis sense contingències fiscals.
Adquisició de negocis amb productes al mercat i cartera de clients.
En tractar-se de compres d’actius, i no d’accions o participacions, existeix la possibilitat d’obtenir finançament bancari, amb la garantia d’allò adquirit, ja que no es tractaria d’un supòsit d’assistència financera

més informació a: http://www.tax.es/