28/1/13

1 DE FEBRER FIGUERES TRIBUNA OBERTA - CERCLE EURAM


La repercussió que tindrà el corredor mediterrani a l'Alt Empordà

 

COL•LABORADORS
IX Sopar col•loqui

En aquesta ocasió, el nostre Ponent és
el Sr. Joan Amoròs, Secretari General de Ferrmed.

A l'acte comptarem amb la presència de l'Il•lma.
Sra. Marta Felip, Alcaldessa de Figueres i el
Sr. Pere Padrosa , director general de Transports
i Mobilitats del Departament de Territori i Sostenibilitat.


Divendres 1 de Febrer, a les nou del vespre.

Lloc: Hotel Travé (c/ Balmes, 70 - 17600 Figueres)
Preu del sopar: 40 euros

Cal confirmar assistència al 972.67.72.56
e-mail: euramemporda@gmail.comPROGRAMA
21.00h Recepció
21.25h Obertura de l'acte per part de l'Il•lma Sra. Marta Felip Alcaldessa de Figueres.
21.30h Sopar
23.10h Ponència a càrrec del Sr. Joan Amoròs. "La repercussió que tindrà el corredor mediterrani a l'Alt Empordà"
23.45h Col•loqui
00.00h Conclourà l'acte el Sr. Pere Padrosa

24/1/13

PREMIS PER A EMPRENEDORS DE L’ALT EMPORDÀ PER A L’ANY 2013


APUNTEU-VOS HI!!!!


L’objectiu és la promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca, la difusió de la innovació i el reconeixement al valor afegit que aporten les persones que ho fan possible.
Hi ha quatre categories:
  • Premi Jove Empresari/a. Per a iniciatives promogudes per empresaris empordanesos menors de 42 anys.
  • Premi Emprenedor/a. Per a projectes que suposin la creació d’una nova empresa.
  • Premi a la millor idea de negoci. Proposada per estudiants dels IES de la comarca.
  • Premi a la línia de negoci innovadora. Per a empresaris/es que hagin obert la línia de negoci més innovadora en els darrers tres anys.

BASES DELS PREMIS PER A EMPRENEDORS DE L’ALT EMPORDÀ PER A L’ANY 2013


1. Objectius i organitzadors

Els Premis per a Emprenedors de l’Alt Empordà tenen com a objectiu la dinamització i promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca i el reconeixement de l’aportació que les noves iniciatives empresarials fan com a eina de dinamització de l’activitat socioeconòmica i de creació de llocs de treball.

Aquests premis estan organitzats per AJEG (Associació de Joves Empresaris de Girona), l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Setmanari de l’Alt Empordà i l’Associació Fòrum Imagina.                .


2. Categories dels premis.

S’estableixen quatre categories dels premis:

-          Premi Jove Empresari: aquesta categoria premiarà a l’empresari empordanès menor de 42 anys que hagi tingut una trajectòria empresarial més destacada.

-          Premi Emprenedor: es premiarà el projecte d’empresa més viable, innovador i amb major potencial de creixement.

-          Premi a la Millor Idea de Negoci: es premiaran les idees de negoci més creatives dels estudiants dels Instituts de la comarca (ESO, Cicles Formatius i Batxillerat). Hi haurà dues categories, que són:
o   Categoria per alumnes d’ESO.
o   Categoria per alumnes de Cicles Formatius i Batxillerat.

-          Premi a la Línia de Negoci Innovadora: aquesta categoria premiarà a aquella empresa que hagi estat capaç d’obrir la línia de negoci més innovadora en els darrers tres anys.


3. Requisits


3.1. Requisits generals per a totes les categories

Poden participar a les categories Jove Empresari, Emprenedor i Línia de Negoci Innovadora totes les persones amb domicili a la comarca de l’Alt Empordà. En el cas del premi Emprenedor hi poden participar totes les persones que creïn una empresa amb domicili social a la comarca de l’Alt Empordà. En el cas del premi a la Millor Idea de Negoci hi poden participar tots els estudiants dels Instituts de la comarca.  

No s’acceptaran fundacions ni associacions.


3.2. Requisits específics per als Premi Jove Empresari

Empresaris amb una edat inferior als 42 anys que dirigeixin una empresa amb domicili social en qualsevol municipi de la comarca de l’Alt Empordà. En aquesta categoria els candidats són proposats per les entitats organitzadores.


3.3. Requisits específics per al Premi Emprenedor

S’hi podran presentar totes aquelles persones o grups de persones que tinguin un projecte empresarial a l’Alt Empordà iniciat o a iniciar entre el 21 d’abril del 2012 i el 31 de desembre del 2013  i que presentin un pla d’empresa.

En la categoria de Premi emprenedor no s’acceptaran canvis de forma jurídica ni ampliació o canvi d’activitat.

Serà imprescindible per a la percepció del premi que l’empresa iniciï les seves activitats abans del 31 de desembre del 2013.


3.4. Requisits específics per al Premi a la Millor Idea de Negoci

Poden participar en el premi tots els estudiants dels Instituts de la comarca que presentin un projecte d’idea empresarial.

Hi haurà dues categories, que són:
1)    Categoria per alumnes d’ESO.
2)    Categoria per alumnes de Cicles Formatius i Batxillerat.


3.5. Requisits específics per al Premi a la Línia de Negoci Innovadora

Empreses ja constituïdes i amb seu social a l’Alt Empordà que hagin obert una nova línia de negoci en els darrers tres anys.


4. Termini i lloc de presentació de les candidatures

El termini de presentació de candidatures s’obrirà el dia 15 de gener de 2013 i finalitzarà el dia 15 d’abril de 2013En el cas de la categoria Millor Idea de Negoci (adreçada a estudiants d’Instituts de la comarca) el termini s’allarga fins al 6 de maig de 2013.

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’una de les administracions locals organitzadores:

Ajuntament de Figueres

Tel.: 972104844
Adreça: Av. Salvador Dalí, 107 - Figueres
e-mail: dcarvajal@figueres.org

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Tel.: 972514470
Adreça: C/Nou, 48 - Figueres
e-mail: promocio@altemporda.org
5. Jurat

El jurat estarà format per nou membres i tindrà la composició següent :
-          Un representant de l’AJEG
-          Un representant de l’Ajuntament de Figueres
-          Un representant del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
-          Un representant del Setmanari de l’Alt Empordà
-          Un representant de l’Associació Fòrum Imagina
-          Quatre empresaris o professionals de reconeguda vàlua

Així mateix hi haurà un Secretari, pertanyent a una de les entitats organitzadores, sense veu ni vot.


6. Criteris de valoració


6.1. Criteris de valoració del Premi Jove Empresari

 

Creació de llocs de treball

-  Es valorarà el nombre de llocs de treball creats, inclosos els de les persones sòcies o promotores, les seves característiques contractuals i el fet de contractar col·lectius de difícil inserció.

Qualitat de l’equip directiu
-  Es valorarà la potencialitat de l’equip directiu, la seva formació i adequació a l’empresa. Es valorarà tant l’equip directiu intern com l’extern (consultors, assessors, etc.).

Potencial de creixement de l’empresa
-  Es valorarà la posició del producte o servei, o de l’empresa, al mercat.
-  Es valorarà la segmentació de l’empresa.
-  Es valorarà els estudis de mercat que s’hagin efectuat

Producte o servei innovador

-  Es valorarà la creació d’un nou servei/producte inexistent al mercat o al territori.
-  Es valorarà l’aplicació de millores substancials en productes/serveis ja existents al mercat o al territori.
-  Es valoraran noves formes d’organització del treball.
-  Es valoraran innovacions dels processos productius o en les vies de comercialització.

Cooperació interempresarial
-  Es valorarà el grau de col·laboració amb altres empreses i la participació en organitzacions empresarials.

Efecte multiplicador
-  Es valorarà la capacitat del projecte empresarial de tenir un efecte multiplicador sobre l’economia de la comarca.

Altres aspectes
-  Aplicació de la igualtat d’oportunitats.
-  Activitats d’interès social: empreses d’inserció, col·lectius amb risc d’exclusió social.
-  Accions encaminades a la protecció del medi ambient.   


6.2. Criteris de valoració del Premi Emprenedor

Es valorarà la qualitat del Pla d’Empresa del projecte, tenint especialment en compte els elements següents:.

 

Creació de llocs de treball

-  Es valorarà el nombre de llocs de treball previstos, inclosos els de les persones sòcies o promotores, les seves característiques contractuals i el fet de contractar col·lectius de difícil inserció.

Grau d’innovació
-  Es valorarà la creació d’un nou servei /producte inexistent al territori.
-  Es valorarà l’aplicació de millores en productes/serveis ja existents al territori.
-  Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies als processos de producció.
-  Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies d’informació als diferents processos de l’empresa.
-  Es valoraran noves formes d’organització del treball.
-  Es valoraran innovacions en els processos productius o en les vies de comercialització.

Viabilitat comercial, tècnica, organitzativa i econòmica
-  Es valorarà la viabilitat del projecte empresarial, tenint especialment en compte els aspectes econòmic-financers
-  Es valorarà el grau de definició i de maduració del projecte..

Altres aspectes
-  Es valorarà l’aplicació de mesures d’igualtat d’oportunitats.
-  Es valorarà el desenvolupament d’activitats d’interès social: empreses d’inserció, col·lectius amb risc d’exclusió social.
-  Accions encaminades a la protecció del medi ambient.   


6.3. Criteris de valoració del premi a la Millor Idea de Negoci

En aquesta categoria es pretén fomentar la creativitat i premiar projectes innovadors, que aportin noves idees empresarials tot mantenint una viabilitat econòmico - financera i tècnica.

Es tindran especialment en compte els elements següents:

Grau d’innovació
-  Es valorarà la creació d’un nou servei /producte inexistent al territori.
-  Es valorarà l’aplicació de millores en productes/serveis ja existents al territori.
-  Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies als processos de producció.
-  Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies d’informació als diferents processos de
-  l’empresa.
-  Es valoraran noves formes d’organització del treball.
-  Es valoraran innovacions en els processos productius o en les vies de comercialització.

Justificació comercial, tècnica, organitzativa i econòmica
Els projectes hauran d’incloure els aspectes comercials, tècnics, organitzatius i econòmics de l’activitat empresarial descrita.
Es valorarà la coherència i la claredat de la presentació.

Aquests criteris s’aplicaran de diferent manera a cadascuna de les dues categories. La manera com s’aplicaran a cada categoria és la següent:

Aplicació dels criteris a la categoria d’alumnes de Cicles Formatius i Batxillerat.

La candidatura es presentarà en format Pla d’empresa que inclogui com a mínim la informació següent:
-          Resum del projecte.
-          Estudi del mercat.
-          Pla de màrqueting.
-          Pla econòmic - financer.
-          Equip professional.
-          Annexos que ampliïn i/o detallin i/o il.lustrin els aspectes anteriors.
Es valorarà la coherència, el detall, la profunditat, l’abast i la claredat de la presentació.

Aplicació dels criteris a la categoria d’alumnes d’ESO.

La candidatura es presentarà en format Memòria on hi inclogui la informació relativa a la justificació comercial, tècnica, organitzativa i econòmica del projecte.

El seu redactat no hauran de ser tan detallades ni profundes com en els de la categoria anterior.

Es valorarà la coherència i la claredat de la presentació. També es valorarà el contrast de la idea en el seu entorn, és a dir, que s’hagi fet una mínima prospecció de mercat i que no sigui només el resultat d’una inspiració individual.


6.4. Criteris de valoració del Premi a la Línia de Negoci Innovadora

Grau d’innovació

- Es valorarà la creació d’un nou servei /producte inexistent al territori.
- Es valorarà l’aplicació de millores en productes/serveis ja existents al territori.

Aspectes econòmics i de creació de llocs de treball

- Repercussió econòmica de les noves línies de negoci en els ingressos de l’empresa.
- Nombre de llocs de treball creats/mantinguts gràcies a la nova línia de negoci


6.5. Criteris comuns

De forma prioritària es valorarà el caràcter innovador dels projectes empresarials presentats.

En totes les categories dels Premis es valorarà el fet que l’empresa hagi dut a terme
actuacions encaminades a la seva adaptació a la normalització lingüística del català, a la prevenció de riscos laborals, al respecte pel medi ambient i a l’assumpció de la responsabilitat social de l’empresa.

També es valorarà el fet que sigui una activitat amb escassa presència als municipis, o compresa dins dels anomenats nous filons d’ocupació, o que cobreixi necessitats insuficientment satisfetes al territori.


7. Dotació dels premis

7.1. Premi Jove Empresari

Aquest premi pretén ser el reconeixement a la trajectòria d’un jove empresari. El premi constituirà en el lliurament d’un diploma i d’una escultura commemorativa. Així mateix l’empresari guanyador gaudirà d’un important grau de repercussió mediàtica en els mitjans de comunicació.

7.2. Premi Emprenedor

Primer premi:
-          3.000 €
-          Publicitat al setmanari l’Empordà per un valor de 1.500 euros.
Segon premi: 1.500 €


7.3. Premi millor Idea de Negoci

El premi serà un ordinador portàtil (o un premi equivalent en funció del número de  membres de l’equip).


7.4. Premi a la línia de Negoci Innovadora

El premi constituirà en el lliurament d’un diploma i d’una escultura commemorativa. Així mateix l’empresari guanyador gaudirà d’un important grau de repercussió mediàtica en els mitjans de comunicació.


8. Documentació

Caldrà lliurar tota la documentació necessària per participar en el concurs als registres
establerts al quart punt d’aquestes bases.

Els models de sol·licitud i de memòria explicativa es podran obtenir a la web: www.premisemprenedorsaltemporda.com.

Totes les candidatures hauran de presentar també una fitxa resum del projecte segons el model penjat a la web.

S’hauran de presentar els documents següents (original i fotocòpia):

8.1. Premi Jove Empresari

Les candidatures al Premi Jove Empresari seran proposades per les 5 entitats organitzadores.


8.2. Premi Emprenedor

Sol·licitud de participació
Memòria del projecte empresarial, que inclogui com a mínim la informació següent:
-          Resum del projecte
-          Promotors
-          Estudi del mercat
-          Pla de màrqueting
-          Pla de producció o operacions
-          Recursos humans
-          Aspectes jurídics i fiscals
-          Pla econòmic-financer
Fotocòpia del DNI dels promotors


8.3. Premi a la Millor Idea de Negoci

Sol·licitud de participació
Pla d’empresa o memòria de la idea de negoci que inclogui com a mínim la informació següent:
-          Resum del projecte
-          Promotors: dades personals i Institut on s’està matriculat
-          Estudi del mercat
-          Pla de màrqueting
-          Viabilitat econòmico - financera i tècnica
Fotocòpia del DNI dels promotors
Fotocòpia de la matrícula a l’Institut

8.4. Premi a la Línia de Negoci Innovadora

Formulari de sol·licitud
Fotocòpia del DNI de l’empresari i NIF de l’empresa.
S’admetrà qualsevol documentació que reforci la candidatura (material publicitari de
l’empresa, catàleg de productes o serveis, fotografies, dades econòmiques, etc.) i/o
material on aparegui el logotip i la imatge corporativa de l’empresa (per exemple
targetes)


9. Resolució i comunicació dels premis

D’acord amb l’acta final, el jurat dictarà resolució d'atorgament dels premis condicionant el seu pagament a la justificació de les empreses guanyadores de la segona categoria de la legalització de la seva activitat.

La comunicació de quines han estat les empreses i persones guanyadores del concurs tindrà lloc mitjançant un acte públic que tindrà lloc a l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà a Figueres el dia 24 de maig de 2013.

10. Justificació dels premis

Els guanyadors de la segona categoria (Premi Emprenedor) hauran de lliurar la documentació acreditativa de l’inici de l’activitat de l’empresa (declaració censal, alta de l’empresari a la seguretat social).
Aquesta  documentació s’haurà de presentar en el registre de qualsevol de les dues administracions organitzadores.
Si amb data 31-12-2013 no s’ha presentat la justificació documental de la subvenció, s’entendrà que l’empresa beneficiària hi renuncia i es dictarà la resolució de revocació. La quantia del premi no lliurat passarà a formar part de pressupost de la propera edició dels Premis.11. Pagament dels premis

El pagament de la totalitat de l’import del Premi Emprenedor es farà mitjançant transferència bancària al compte bancari de les empreses guanyadores, en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la justificació.

12. Obligacions dels candidats

Acceptar les bases del concurs.
Garantir l’exactitud de les dades i el compliment dels requisits legals que s’assenyalen
en aquestes bases. La falsedat de dades o l’incompliment des requisits donarà lloc a la
devolució del premi percebut.

13. Disposicions complementàries

-  Aquestes bases han estat elaborades per les cinc entitats organitzadores i consensuades amb la resta de membres del jurat.
-  Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es procedirà a comprovar que cada sol·licitant aporti la documentació requerida.
-  En cas que es detecti alguna deficiència en la documentació presentada juntament amb la sol·licitud, l’organització requerirà la persona o persones sol·licitants perquè presentin aquesta documentació en un termini de 10 dies, i es descartaran aquelles sol·licituds que presentin algun tipus d’errada o deficiència.
-  El jurat es reserva el dret de demanar als candidats informació addicional o aclariments sobre el seu projecte empresarial.
-  Una vegada elaborada la llista de sol·licituds acceptades, el jurat iniciarà la seva valoració.
-  La resolució del jurat serà pública i inapel·lable. Hi ha la possibilitat que algun premi quedi desert, quan no existeixin candidatures que reuneixin els requisits mínims o no s’adeqüin als criteris de valoració.
-  Els organitzadors del concurs es reserven el dret a la difusió pública d’aquesta convocatòria, respectant sempre la confidencialitat sobre les dades dels projectes presentats.
-  La participació en aquest concurs implica la plena acceptació del contingut d’aquestes bases.
-  Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionada per les empreses i emprenedors participants en aquest certamen serà tractada amb la màxima confidencialitat.
-  Correspondrà als organitzadors la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases.
-  Les empreses guanyadores podran utilitzar els premis com a element de promoció, però hauran de fer referència a l’any en què van ser atorgats.