26/9/10

PIMEC INFORMA_:

JORNADA PIMEC COMERÇ:


CONSEQÜÈNCIES PRÀCTIQUES DE L’APLICACIÓ DE LA LLEI D’ORDENAMENT DELS EQUIPAMENTS COMERCIALS EN L’ÀMBIT MUNICIPAL Dilluns, 4 d’octubre de 2010 CENTRE CÍVIC I CULTURAL LA SITJA- Passeig Narcís Monturiol, 31 - Fornells de la Selva

Benvolguts/des,

Un cop aprovat el nou Decret llei català 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials fruit de la transposició de la Directiva europea, la nova norma ens obliga a reflexionar sobre determinats continguts per redefinir els paràmetres que utilitzàvem fins ara.
Ens trobem, doncs, en un moment clau en el qual prenen especial protagonisme les modificacions que les administracions, especialment les locals, han de realitzar en matèria de comerç tant amb motiu de la redefinició de les trames urbanes consolidades com en la modificació dels diferents instruments d’intervenció administrativa que regulen l’activitat comercial.

Cal analitzar en profunditat les possibles conseqüències de l’aplicació i interpretació de tots aquests aspectes, amb tots els agents implicats. En aquesta jornada volem aportar una anàlisi argumentada i documentada de les relacions de causa i efecte entre determinades normes, des de tots els punts de vista, i crear un espai de debat que ens permeti resoldre tots aquells dubtes i indecisions que se’ns presenten a l’hora d’interpretar-les.

En definitiva, pretenem posar a l’abast de tothom la màxima informació de “qui fa què”, com es pot fer, i quines repercussions pràctiques pot tenir sobre el comerç català a curt i llarg termini.

Amb la confiança de comptar amb la vostra presència i molt especialment amb les vostres aportacions per tal que aquest acte sigui realment enriquidor, rebeu una ben cordial salutació.

Josep Massegur, President Consell de Girona de PIMEC Comerç

Confirmació d’assistència al 902 496 450 - Sra. Cèlia Casado, ccasado@pimec.org – Sra. Pilar Fierro Dilluns, 4 d’octubre de 2010 CENTRE CÍVIC I CULTURAL LA SITJA- Passeig Narcís Monturiol, 31 - Fornells de la Selva

PROGRAMA:
CONSEQÜÈNCIES PRÀCTIQUES DE L’APLICACIÓ DE LA LLEI D’ORDENAMENT DELS EQUIPAMENTS COMERCIALS EN L’ÀMBIT MUNICIPAL

Dilluns, 4 d’octubre de 2010
10:00 h Inauguració i benvinguda,
Il·lm. Sr. Gabriel Casas, Alcalde de Fornells de la Selva Sr. Josep Massegur, President de PIMEC Comerç Girona
10:15 h La Llei d’ordenament dels Equipaments Comercials, àmbit competencial de les administracions, estatal, autonòmica i municipal.
Sra. Clara Díez, Subdirectora General d’Ordenació i Planificació DG de Comerç
10:40 h Equilibri territorial supramunicipal. El paper de les diputacions provincials i els Consells Comarcals.
Sra. Pilar Mundet, Diputada de comerç de la Diputació de Girona Sra.
Cristina Alsina, Presidenta del Consell Comarcal del Gironès
11:00 h Pausa cafè
11:25 h Harmonització entre municipis propers, una opció o una necessitat?
Marta Julià, Directora de PIMEC Comerç Girona
11:45 h Repercussions econòmiques i socials d’una acurada definició de les Trames Urbanes Consolidades.
Sr. Santi Pagés, Economista expert en comerç
12:15 h Les ordenances municipals, una eina de gestió comercial.
Sra. Joana Vila, advocada i regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Banyoles, representant de l’Associació Catalana de Municipis.
Sr. Joan Carles Mas, President de la Comissió de Comerç de la FederacióCatalana de Municipis
13:00 h Torn de paraules
13:30 h Cloenda
Sr. Alejandro Goñi, President de Pimec Comerç