19/11/09

De L'AJUNTAMENT...

David Carvajal Carbonell, desde : Servei Creació d'Empreses de Ajuntament de Figueres

ens ha enviat el seguent:


Hem engegat un curs anomenat "Curs de Creació d'empreses per a dones. Les bases d'un projecte empresarial. Les competències emprenedores".

Tot i que està enfocat en primer lloc a dones que estiguin creant la seva empresa, es considera molt important que hi participin també dones ja empresàries, ja que el treball que s'hi fa també els hi pot ser útil i al mateix temps la interrelació empresàries-emprenedores pot donar molts bons fruits.

Per tant, si teniu alguna dona vinculada a l'AJEG que creieu que hi pot participar crec que li pot ser molt enrquidor.

El Curs el fa la Fundació Surt de Barcelona, entitat especialitzada, entre d'altres àmbits, en l'emprenedoria femenina.

El curs és dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 hores.

El curs va començar ahir per les emprenedores però les empresàries s'hi poden afegir el dia que considerin adient ja que no necessiten tant la part introductòria.

Per a informació i inscripcions les interessades es poden dirigir a mi mateix o a la Concepció de la Fundació Clerch i Nicolau, que és on es fa el curs: 972503952.

Moltes gràcies!