10/2/15

Subvenció promoció de productes vinícoles en els mercats de 3ers països


Subvenció promoció de productes vinícoles en els mercats de 3ers països

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és establir el procediment de la mesura de suport d’informació i

promoció en mercats de tercers països dels productes vitivinícoles amb la finalitat de millorar la

seva competitivitat.

Àmbit d’aplicació

Podran ser objecte de promoció els productes de qualitat destinats al consum directe que

tinguin possibilitats d’exportació o que estiguin inclosos en alguna de les categories següents:

a) Vins amb denominació d’origen protegida.

b) Vins amb indicació geogràfica protegida.

c) Vins en els quals s’indiqui la varietat de raïm per vinificar.

Llista de productes de qualitat destinats al consum directe

1. Vi.

2. Vi de licor.

3. Vi escumós.

4. Vi escumós de qualitat.

5. Vi escumós aromàtic de qualitat.

6. Vi d’agulla.

7. Vi d’agulla gasificat.

8. Vi de raïm pansificat.

9. Vi de raïm sobremadurat.

10. Vins procedents de la producció ecològica.

Beneficiaris

Empreses vinícoles

Entitats del sector vinícola

Accions i activitats de promoció

a) Accions de relacions públiques i mesures de promoció i publicitat que destaquin els

avantatges dels productes comunitaris en termes de qualitat, seguretat alimentària i respecte al

medi ambient.

Activitats:

a.1 Missions comercials.

a.2 Campanyes publicitàries de condició diversa (televisió, ràdio, premsa, internet, etc.).

a.3 Promocions en punts de venda.

a.4 Portals web per a promoció exterior.

a.5 Missions inverses.

a.6 Oficines d’informació.

a.7 Gabinet de premsa.

a.8 Presentacions de producte.

b) Accions de participació en esdeveniments, fires i exposicions de rellevància internacional.

Activitats:

b.1 Fires i exposicions internacionals, sectorials o generals, professionals i de consumidors.

c) Accions en campanyes d’informació, en particular sobre els sistemes comunitaris de

denominacions d’origen,

indicacions geogràfiques i producció ecològica.

Activitats:

c.1 Trobades empresarials, professionals, amb líders d’opinió i amb consumidors.

c.2 Jornades, seminaris, tasts, degustacions, etc.

d) Accions en estudis de nous mercats, necessaris per a la recerca de noves sortides

comercials.

Activitats:

d.1 Estudis i informes de mercat.

e) Accions d’avaluació dels resultats de les mesures de promoció i informació.

Activitats:

e.1 Estudis d’avaluació dels resultats de les mesures de promoció.

e.2 Auditories d’execució de mesures i despeses de les accions.

Llista de països prioritaris

1. Algèria

2. Austràlia

3. Brasil

4. Canadà

5. Colòmbia

6. Corea del Sud

7. Costa Rica

8. Cuba

9. Equador

10. El Salvador

11. Estats Units

12. Filipines

13. Guatemala

14. Hondures

15. Índia

16. Indonèsia

17. Japó

18. Marroc

19. Mèxic

20. Nicaragua

21. Noruega

22. Panamà

23. Perú

24. Rússia

25. Singapur

26. Sud-àfrica

27. Suïssa

28. Tailàndia

29. Turquia

30. Ucraïna

31. Veneçuela

32. Vietnam

33. Xina

34. Països del Golf (Aràbia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, EAU, Oman)

 

Termini convocatoria

Fins al 14 de febrer de 2015 inclòs.

CISLE, S.L. (www.cisle.es) NIF B65558454

-Delegació Barcelona: Portal de l´Angel, 36 Edif. Networkia (08002) Barcelona.

-Delegació Girona: C/Universitat de Montpeller,9 bxos. (17003) Girona

info@cisle.es - monlaboral@hotmail.com Tel. 630 75 12 59