5/2/15

SOPORT A L'ACTIVITAT EMPRESARIAL


Benvolgut/da  associat/ada,

 

Des de la Diputació s'ha iniciat un programa de "Suport a l'activitat empresarial".

 

Aquest programa té com a objectiu, donar un ajut a fons perdut a empreses d’un a cinc anys d’antiguitat, de base tecnològica i/o que tinguin una component innovadora.

 

 

Us avancem en aquest correu les principals característiques :

 

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció les empreses de base tecnològica i/o tenir una component innovadora,  amb domicili fiscal a la província de Girona i que tinguin alguna de les següents formes jurídiques: societat civil, societat limitada, societat anònima laboral, cooperatives, societat anònima i comunitat de béns.

 

Les empreses que en el moment de la sol·licitud tinguin com a forma jurídica la societat civil, podran ser beneficiaries només quan una de les actuacions subvencionables sigui el pas d’aquesta forma jurídica a la de societat limitada.

 

S’entén com a empreses de base tecnològica (EBT) aquelles empreses amb estratègia de negoci o activitat basada en el domini intensiu del coneixement tecnològic, que apliquen aquest coneixement de forma sistemàtica i contínua per a la generació de nous productes, processos o serveis.

 

S’entén per component innovadora qualsevol procés, sistema o activitat que té com a objectiu introduir productes o processos nous o millorats que incrementin la productivitat.

 

Són activitats subvencionables:

 

a) Despeses ocasionades per la creació de nous llocs de treball estables (entre altres: cost empresarial, gestió laboral, prevenció de riscos laborals, etc.)

 

b) Despeses que siguin objecte de facturació, relacionades amb activitats d’ assessorament i acompanyament en els diferents processos vitals per les empreses en fase de creixement: redacció del pla de màrqueting, pla de creixement, etc.

 

c) Despeses que siguin objecte de facturació, relacionades amb la innovació, la inversió tecnològica, l’obertura de nous mercats, la internacionalització i/o l'enfortiment dels equips humans capaços de conduir la nova empresa cap el seu potencial de creixement.

 

El termini de presentació és de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació en el BOP (24 de febrer)

 

 

Per qualsevol aclariment respecte les Bases o la presentació de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona (Sra. Carme Sitjes csitjes@ddgi.cat i/o Sra. Helga Nuell hnuell@ddgi.cat o per via telefònica al 

 972 184819)

 

 

AjEG

 

 

Ramon Soler Salvador

Diputat de Promoció Econòmica

 

Àrea de Promoció Econòmica
972 18 48 48
 
Diputació de Girona