27/2/14

CÀPSULES


 

Gironina de Iniciatives Empresarials SLLP, amb  més de 15 anys d’experiència en el suport a la creació d’empreses a les comarques gironines en col.laboració amb la Fundació CP’AC, i amb l’objectiu de recolzar els emprenedors i empresaris i aquells qui esteu  interessats en la creació i gestió d’empreses, imparteix les següents càpsules formatives per a dotar als participants dels coneixements bàsics i pràctics per a la gestió empresarial.

 

 

 

CÀPSULES:

 

 

 

1- COMPTABILITAT BÀSICA 

 

OBJECTIUS:

 

Conèixer els conceptes bàsics i el funcionament de la comptabilitat de les petites i mitjanes empreses

 

CONTINGUTS:

 

-          Obligacions comptables bàsiques, documents comptables.

-          Ingressos, despeses deduïbles, immobilitzat (amortitzacions), patrimoni net.

-      Casos pràctics

 

 

 

2- FISCALITAT DE PETITES  I MITJANES EMPRESES 

 

OBJECTIUS:

 

Conèixer les figures tributàries a les que es troben subjectes les petites i mitjanes empreses

 

CONTINGUTS:

 

-          Obligacions fiscals bàsiques: IRPF, IVA, Impost de Societats

-          Complimentació i presentació d’impresos fiscals a l’Agència Tributària

-          Casos pràctics

 

 

 

3- PLANIFICACIÓ ECONÒMICA FINANCIERA

 

OBJECTIUS:

 

Donar a conèixer les eines necessàries d’administració  i gestió dels recursos econòmics de l’empresa.

 

CONTINGUTS:

 

-          Balanç de situació i  Compte de pèrdues  i guanys

-          Previsió de tresoreria

-          Interpretació de  situacions comptables

-          Casos pràctics

 

 

  

PREU:  Un únic mòdul: 50€. A partir del segon mòdul: 45€  per  mòdul. Curs complet : 120€.

HORARI: 19, 25 i 26 de Març, de 16:00h a  20:00h

LLOC: C/Rutlla 106, entresol 3-4,  Girona

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Coca Clipa Telf .972 410 150 (cclipa@autoocupacio.org)