27/2/14

ARGOS CONTROL

 

Volem donar-vos a conèixer que ja tenim en marxa la nova línia d’Argos: “ARGOS CONTROL”, adreçat a les petites i mitjanes empreses.

En base a la nostra experiència, tota empresa per petita que sigui, ha de tenir un control exhaustiu i mes a mes del que passa en la seva administració i del estat en que es troba.

Posem a la vostra disposició els següents serveis:

1.           Obertura i tancament d’exercicis

2.           Organització de la comptabilitat

a)    Introducció de dades al procés comptable

b)    Realització de la comptabilitat mensual

c)    Informe de cobraments

d)    Informe de pagaments

e)    Informe de tresoreria

3.           Inventaris

4.           Amortitzacions i provisions

5.           Conciliacions bancàries

6.           Actualització de comptabilitats atraçades

7.           Anàlisi financera mensual

8.           Preparació de documentació per impostos.

 

Resumit: portar-vos la comptabilitat que tindreu a punt cada mes, on s’hi reflectirà el TOTAL d’operacions que es facin, i una anàlisi mensual del estat de l’empresa. Tot això per un preu mòdic amb moltes avantatges i creuament de dades per internet.
Us convidem a demanar més informació a: comercial@argosconsultors.com 

Immediatament us trucaren i farem una visita sense cap compromís. 

 

Josep Agudo * Consultor Gerent 
ARGOS CONSULTORS
C/ Joaquim Mª Masramon, 16
17003 Girona   * Tel.: +34 972 22 32 50  * Tel.2: +34 670 096 015