16/3/10

PINDOLA..

PÍNDOLA EMPRESARIAL:
Tècniques de comunicació per a ajudar a millorar la imatge de l'empresa.

Dilluns 22 de MARÇ DE 2010 * de 10:00 a 13:00 h * 3 hores
Magda Pujol - MG Comunicació
Fundació Clerch i Nicolau, C/ Nou, 53 - Figueres

Área de Promoció Econòmica de L'Ajuntament de Figueres.
Co-finançament del SOC i el FSE.
Fundació Clerch i Nicolau tel. 972 503952. Aj. Figueres - Àrea de Promoció Econòmica:
mcampos@figueres.org - 972 032 232 * dcarvajal@figueres.org - 972 032 285