1/2/10

PROPOSTES 2010

CONCLUSIONS TAULA DE TREBALL | ALT EMPORDÀ * FIGUERES 27 GENER

Benvolgut/da associat/ada :

Us fem un escrit per els que no vareu poder assistir a la reunió del 27 de Gener i per tan de deixar nota de tot el que varem sentir i comentar, ja que creiem que va ésser una reunió productiva. (Aquesta reunió hi varen assistir 20 joves empresaris de la comarca i de Perpinyà Nord. Gràcies a tots els que hi vareu assistir )

Ordre del dia :

* Memòria i balanç de les accions realitzades durant el 2009
* Es va esmentar que teniu una veu important a la comarca^
* Es van comentar els sopars i taules de treballs del 2009
* Els premis emprenedors del 2009
* La línia de treball amb els diferents IES

Propostes 2010 :

1. Comentar si els assistents volien canviar el format dels sopars col.loquis o de les taules de treball, col.loquis, quins temes tractar i quins dies i horaris fer-ho

2. Propers esdeveniments: sopar col.loqui "Advocats" tema morositat, sopar amb alcalde de Figueres, Excel.lentíssim sr. Santi Vila i sopar amb els associats de l’Escala

3. Es parlar de fer sopars col·loqui en temes com Dret Laboral, Riscos Laborals, Financés, Successions, Seguretat

4. Reprendre el diàleg amb altres associacions comarcals per treballar en estratègies comunes.

5. Possibilitat de crear algun sistema de cooperativa de costos.

6. Es va animar a participar a tots els associats als premis emprenedors 2010, que AJEG és un dels fundadors i emprenedors del esdeveniment.

7. Animar-vos a donar-nos noves idees per fomentar dins l’associació.

8. Comentar les entrevistes gratuïtes per cada associat al Empordà.

9. Participar activament al blog www.ajegfigueres.blogspot.com

10. Fer esmorzars amb temàtiques de interès per els associats, com per exemple, tractar previsions econòmiques de la comarca.

11. Es parla d’estudiar la possibilitat de crear un clúster.

12. De treballar en comú per facilitar i millorar l’obertura de nous mercats, com poden ser els mes propers de Perpinyà i el Gironès.

13. Disposar d’un sistema que ens permeti tenir informació de la resta de socis, com pot ser la web d’ajeg que esta desenvolupant un sistema en aquesta direcció, i també un document en paper que serveixi per els assistents de les reunions o dels sopars per saber qui esta participant com ells a la taula.

Així mateix comentar-vos que també estem al facebook (tots els esdeveniments efectuats per AjEG, hi surten remarcats)

Gràcies a tots!