11/6/15

Alumne en pràctiques


Benvolguts/des,

 

Des de Centre d’Estudis Master Figueres els informem que en aquest moment disposem de la possibilitat de tenir un/a alumne/a en pràctiques amb un conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya, la vostra empresa i Master a cost zero.

 

Aquests alumnes s’estan preparant per obtenir el títol del certificat de professionalitat, on la darrera acció és una estada en pràctiques en una empresa, administració o institució.

 

PROGRAMA FORMATIU

 

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB – IFCD0110

 

* MF0950_2: Construcció de pàgines web.

·          UF1302: Creació de pàgines web amb el llenguatge de marques.

·          UF1303: Elaboració de fulls d'estil.

·          UF01304: Elaboració de plantilles i formularis.

* MF0951_2: Integració de components de programari en pàgines web.

·          UF1305: Programació amb llenguatges de guió en pàgines web.

·          UF1306: Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web.

* MF0952_2: Publicació de pàgines web.

 

Hores lectives: 480 hores

 

El conveni de col·laboració no té cap cost per l'empresa i l'alumne està en tot moment cobert per una assegurança que se li ha fet des de l'inici del curs i fins i tot poden tenir els desplaçaments coberts sempre i quan l'empresa es trobi fora del municipi on ell/ella resideix i compleixin uns requisits que marca el SOC.

Les pràctiques consisteixen en què l'alumne pugui desenvolupar dins l'empresa tasques de suport en el departament lligat a la formació que està fent i que compti amb el recolzament d'alguna persona de la seva l'empresa, per tal de poder posar en pràctica i demostrar els coneixements adquirits.

 

D'aquesta manera, vostès ajudaran a complementar la seva formació (amb una visió més pràctica i real) i a canvi l'alumne en pràctiques els podrà ajudar en el desenvolupament de les tasques diàries de la seva empresa.

 

Tots els/les alumnes es troben en situació d'atur i amb ganes de poder trobar feina a la finalització del curs. Tot i això, en cas d'acollir algun/a alumne/a en pràctiques en cap moment estan obligats a fer-li un contracte un cop finalitzat el període de pràctiques.

 

Els hi adjunto el Full de recull de dades que necessitem per elaborar l’esmentat conveni que haurien de signar, en cas d'estar interessats.

 

Restant a la seva disposició per a qualsevol aclariment o consulta, els saluda ben atentament.

 

Mariona Ferrer Pujol

Directora