2/11/11

Per si és del vostre interés...


Vols eliminar malbarataments, reduir costos i millorar el clima laboral de la teva empresa?
No et perdis la jornada del dijous 10 de novembre a les 12 h, al Consell Comarcal, on podràs informar-te del projecte “metodologia e+d+r i eliminació de malbarataments” i escoltar l’experiència d’un empresari que l’ha implementat.
Què hi guanya l’empresari i l’empresària?
Tenir més temps per dedicar-se als aspectes estratègics de l’empresa.
Normalment, els empresaris dediquen més temps a les urgències del dia a dia que a les necessitats estratègiques de l’empresa.  A més sol acumular moltes responsabilitats. Amb l’aplicació de la metodologia podrà dedicar-se a allò que és important.
Aturar-se a pensar en allò important a mitjà i llarg termini.
Implicar a totes les persones en la millora de la gestió de l’empresa.
Disminuir els costos derivats d’ineficiències, duplicitats, esperes i transports innecessaris, etc.
Millorar el clima de treball derivat de la creació d’un equip de treball I de generar espais de comunicació.
Identificar àrees de millora.
Representa una metodologia barata d’aplicar.
No requereix grans inversions ni canvis importants.