10/6/11

Descomptes o avantatges al ser associat AJEGGestió d'ofertes per a empreses

FINALITAT:
Mitjançant la intermediació entre l'oferta i la demanda de treball, el nostre servei ofereix poder cobrir les necessitats de les empreses pel que fa a recursos humans. Qualsevol empresa o persona física que vulgui contractar personal pot gestionar l'oferta en el nostre servei omplint els formularis adjunts i enviant-los al nostre servei.