24/2/11

INFORMACIONS Febrer 2011

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de Catalunya, en el context del projecte Gestió Sostenible Rural, exposarà la setmana vinent, del 21 al 25 de febrer de 2011 , a la subseu que l’associació té a l’Alt Empordà, concretament a les dependències del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (C/ Nou 48 de Figueres), una exposició sobre Responsabilitat Social Empresarial. Els eixos d’aquesta exposició, que es trobarà al vestíbul del Consell Comarcal, són els següents:


Els antecedents i el concepte de la RSE

Bones pràctiques vinculades a la gestió de la responsabilitat empresarial

Els beneficis econòmics, ambientals, socials que genera la gestió de la responsabilitat social empresarial.

Les actuals iniciatives de promoció de la RSE a Catalunya i Aragó.

Algunes exemples d’empreses responsables.

Els actuals sistemes d’acreditació i certificació de la RSE.

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de Catalunya té com a un dels seus objectius sensibilitzar i motivar a les organitzacions públiques i privades en relació a la Responsabilitat social Empresarial. La RSE és l’estendard d’una nova cultura empresarial que es basa en el desenvolupament sostenible, en la transparència i en la responsabilitat. La RSE és un model de gestió aplicable a qualsevol tipus d’empresa i va més enllà del compliment de les lleis i la normativa vigent aplicable, convertint-se en un valor afegit i un element diferenciador en un món cada vegada més competitiu.

A més a més, aquesta entitat també gestiona, entre d’altres, els ajuts Leader del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Per a més informació: www.adrinoc.cat i www.gsrural.org