19/4/10

PER SI ÉS DEL VOSTRE INTERES, ENS HA ARRIBAT AIXO..Bon dia,

Us faig arribar aquesta informació que pot ser del vostre interés i de les empreses associades a la vostra organització.

Com a document adjunt podeu trobar: MINISTERIO DE IGUALDAD, Viernes 9 de abril de 2010 , BOE num 86 : (...) se convoca el procedimiento para la concesión del distintivo «Igualdad en la Empresa» correspondiente al año 2010, y se establecen sus bases reguladoras.

Atentament,Eva Sánchez i Dubé
Agent d'Igualtat d'oportunitats en el treball
Ajuntament de Figueres * Àrea de Promoció econòmica - SMIO
esanchez@figueres.org : Tel. 972 67 42 61 / Fax. 972 51 18 58